Przedstawiamy listę operacji wybranych do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania "Razem dla Rozwoju", na które została przyznana pomoc w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".

Lista operacji- Odnowa i rozwój wsi

Karta Wielkanoc 2013

us

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza na szkolenie z następujących działań:

-„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

oraz

-„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Zainteresowanych zapraszamy 5 marca 2013 roku
o godzinie 10:00 do Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy
w Zakroczymiu przy ulicy Warszawskiej 7.

ZAPROSZENIE I PROGRAM
WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD „RAZEM DLA ROZWOJU”

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Rozwoju” serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się dnia 27 marca 2013 r. (środa) o godz. 16.30 w Gościńcu „Legenda” w Wyszogrodzie przy ulicy Warszawskiej 12 (przy trasie nr 62 w kierunku Warszawy).

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie obrad, powitanie Członków Stowarzyszenia.
2. Przyjęcie porządku zebrania.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia za rok 2012.
6. Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia za rok 2012.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego stowarzyszenia za rok 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2012.
10. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady LGD.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie.
14. Dyskusja o priorytetach działalności w 2013 roku.
15. Sprawy różne i wolne wnioski.
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków.


Zgodnie z § 18 ust 4 Statutu Stowarzyszenia LGD „Razem dla Rozwoju” w przypadku, kiedy w Walnym Zebraniu w wyznaczonym terminie nie będzie uczestniczyła przynajmniej połowa członków uprawnionych do głosowania po 30 minutach ogłasza się zwołanie Walnego Zebrania w drugim terminie.


Członków Stowarzyszenia LGD „Razem dla Rozwoju” prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 22 marca 2013 roku. Nr Tel. 24/263 61 94


W imieniu Zarządu
Prezes Mariusz Bieniek

us

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza na szkolenie z następujących działań:

-„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

oraz

-„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Zainteresowanych zapraszamy 6 marca 2013 roku
o godzinie 11:00 do Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy
w Radzanowie przy ulicy Płockiej 32.

us

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza na szkolenie z następujących działań:

-„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

oraz

-„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Zainteresowanych zapraszamy 14 marca 2013 roku
o godzinie 11:00 do Sali Posiedzeń Urzędu Gminy
w Bulkowo przy ulicy Szkolnej 1.

us

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza na szkolenie z następujących działań:

-„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

oraz

-„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Zainteresowanych zapraszamy 7 marca 2013 roku
o godzinie 15:00 do Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy
w Młodzieszynie przy ulicy Wyszogrodzkiej 25.

us

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza na szkolenie z następujących działań:

-„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

oraz

-„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Zainteresowanych zapraszamy 8 marca 2013 roku o godzinie 15:00 do Sali Posiedzeń Urzędu Gminy  w Małej Wsi przy ulicy Kochanowskiego 1.

Projekt pn. „Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza wszystkich zainteresowanych do obejrzenia cyklu filmów zrealizowanych w ramach projektu: ”Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”, pod wspólnym tytułem „Zakochaj się w Wiśle”.

I film promocyjny pt. „Wisła weekendowo” - promocja turystyki weekendowej miast w oparciu o walory rzeki Wisy - Zobacz film
II film promocyjny pt. „Wisła rekreacyjnie” - żegluga na rzece Wiśle – pozytywne przykłady - Zobacz film
III film promocyjny pt. „Wisła edukacyjne” - prezentacja szlaków turystycznych i przyrodniczych - Zobacz film
IV film promocyjny pt. „Wisła kulturalnie” - wydarzenia kulturowe w regionie w oparciu o walory rz. Wisły - Zobacz film

PROJEKTY FINANSOWANE Z KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH

Projekt pn. „Innowacyjna wieś – dobre praktyki przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”

Realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt pn. "Tradycje polskiej wsi"

Festiwal ginących zawodów - pobierz plik

Informacja o wydarzeniu - pobierz plik

Relacja z wydarzenia - pobierz plik

Film "Ginące zawody" - obejrzy on-line

Mała Wieś
  • Mała Wieś
Radzanowo
  • Radzanowo
Radzanowo
  • Radzanowo
Mała Wieś
  • Mała Wieś
Spotkania członków LGD
  • Spotkania członków LGD
Mała Wieś
  • Mała Wieś
Radzanowo
  • Radzanowo
Bodzanów
  • Bodzanów
Z prac Zarządu LGD
  • Z prac Zarządu LGD
Bodzanów
  • Bodzanów

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

 

09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 52 lok. 3
   (Piętro Restauracji Zamkowa)
  tel.: +48 575 225 871,
     tel.: +48 575 225 873 
                                                                                            

LGD „Razem dla Rozwoju” © 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.