Szanowni Państwo,

Mam przyjemność ponownie zaprosić do udziału w bezpłatnym szkoleniu ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA. Jest to kurs nowoczesnego podejścia do zarządzania firmą, oparty o najnowsze standardy i wytyczne. Realizator szkolenia â Europejska Grupa Doradcza, posiada bardzo doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę trenerską, zapewniającą wysoki poziom kursu.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodyką zarządzania strategicznego opartego o Zrównoważoną Kartę Wyników. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności, dzięki którym usprawnią proces wdrażania strategii metodą BSC. Wiedza ta wpływa na wydajność, skuteczność i jakość samego wdrożenia oraz zarządzania strategicznego w firmie opartego o filozofię BSC. Szkolenie obejmuje trening stosowania zaawansowanych technik analitycznych, planistycznych, decyzyjnych, organizacyjnych i kontrolnych, niezbędnych w procesie zarządzania strategicznego opartego o metodę Balanced ScoreCard.

UWAGA!!! Zostały trzy ostatnie miejsca na szkolenie.

Przeprowadzone do tej pory szkolenia z Zarządzania zostały bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników, którzy wśród największych zalet wskazywali jakość merytoryczną oraz kwalifikacje kadry trenerskiej. Mając na uwadze zadowolenie poprzednich grup â gorąco zachęcam do wzięcia udziału w ostatnim z zakresu zarządzania bezpłatnym szkoleniu w Płocku.

Programy szkolenia:

Zarządzanie strategią przedsiębiorstwa (otwórz)
Etyka w biznesie (otwórz)

Termin rozpoczęcia szkolenia: 10 kwietnia 2014 r.

Pozdrawiam,
Monika Pankowska
Sekretariat Biura Zarządu IGRP

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Sklepy internetowe”, które Izba Gospodarcza Regionu Płockiego organizuje dla przedsiębiorców w Wyszogrodzie.

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę na temat tworzenia, prowadzenia oraz rozwoju własnego sklepu internetowego, a także jego promocji i możliwości zwiększania sprzedaży poprzez sklep internetowy. Osoby uczestniczące w szkoleniu poznają najważniejsze narzędzia i serwisy powiązane ze sprzedażą w Internecie, rozwiną także swoje umiejętności kierowania sklepem internetowym.

Szkolenie bezpłatne realizowane z Europejską Grupą Doradczą w ramach projektu unijnego „Wzrost konkurencyjności MMP poprzez handel internetowy”.

Adresaci szkolenia: udział wziąć mogą mikro i małe przedsiębiorstwa (w tym samozatrudnieni) z terenu województwa mazowieckiego działające w branżach kluczowych dla rozwoju województwa mazowieckiego, tj.: turystyka (m.in. hotelarstwo, gastronomia), transport, przemysł rolno-spożywczy, ochrona środowiska, handel, motoryzacja, usługi finansowe, energetyka odnawialna, ochrona zdrowia, działalność badawczo-rozwojowa.

Termin szkolenia: 24-25 marca 2014 r.

Miejsce szkolenia:

Szkolenie ma charakter zajęć teoretyczno-praktycznych, prowadzonych w grupach 15 osobowych, przy zastosowaniu różnorodnych metod dydaktycznych. Dzięki temu uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną oraz nabędą praktyczne umiejętności, które będą mogli efektywnie wykorzystać w pracy zawodowej.

Dodatkowe korzyści:

 • Imienny certyfikat ukończenia
 • Profesjonalne materiały szkoleniowe
 • Wyżywienie podczas szkolenia

Uwaga: brak kryterium wiekowego i stopnia wykształcenia

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz zgłoszeniowy - POBIERZ
Oświadczenie deklaracja - POBIERZ
Zaświadczenie o zatrudnieniu - POBIERZ

Informacje i zapisy: Beata Wolska (tel. kom.: 506 966 210; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Pozdrawiam,
Monika Pankowska
Specjalista ds. obsługi firm członkowskich

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie, którego założeniem jest ukazanie szczegółowych zagadnień w zmianach podatkowych, które ustawodawca wprowadził od 1 stycznia b.r.

Dr Wiesław Pomorski wskaże Państwu sposoby na rozwiązanie licznych problemów wynikających z nowelizacji, z perspektywy korzyści dla przedsiębiorcy.

Jak praktycznie obejść niektóre konsekwencje zmiany ustawy? Gdzie szukać nieścisłych zapisów? – To wszystko na naszym szkoleniu.

Szczegóły szkolenia w załączniku.

Zachęcamy do uczestnictwa.

Pozdrawiam,
Monika Pankowska
Sekretariat Biura Zarządu IGRP

Szanowni Państwo,

Zachęcam do skorzystania z oferty bezpłatnego kursu języka angielskiego, realizowanego w ramach projektu unijnego przez firmę członkowską IGRP.

„Akademia Językowa TELC” to projekt realizowany przez Centrum Językowo – Szkoleniowe ECG w Płocku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obejmuje on kurs języka angielskiego, przygotowujący do uzyskania certyfikatu TELC - poziom A2, B2, C2.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Subregionu Płockiego (miasto Płock, powiat płocki, powiat gostyniński i powiat sierpecki).

W projekcie zaplanowano realizację szkoleń językowych (nauka języka angielskiego) dla 240 osób w ramach 20 grup (śr. 12 osób w grupie, 120 godz. zajęć na grupę) prowadzących do uzyskania kompetencji językowych w zakresie The European Language Certyficates – TELC.

Projekt realizowany jest na terenie Centrum Językowo – Szkoleniowe ECG w Płocku.


Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.ecg24.pl, lub w siedzibie Centrum ECG należy złożyć osobiście w terminach:

27-28.02.2014r. w godzinach 15:00-19:30

01.03.2014r. w godzinach 10:00-17:00

03-05.03.2014r. w godzinach 15:00-19:30

Biuro projektu

Centrum Językowo – Szkoleniowe ECG

Al. Kilińskiego 12 A

tel. 24 366 66 56

www.ecg24.pl , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Okres realizacji projektu: 01.02.2014 r. do 31.01.2015 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Uczestnikami kursu językowego mogą być osoby, które spełniają następujące warunki:

1. Najpóźniej w dniu 27.02.2014r. ukończyły 25 i nie przekroczyły 64 lat;

2. Zamieszkują w mieście Płock, powiecie płockim, gostynińskim lub sierpeckim;

3. Posiadają status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu:

a) osoby bezrobotnej

b) osoby nieaktywnej zawodowo

c) osoby zatrudnionej

d) osoby powracającej na rynek pracy

4. Nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie, po spełnieniu kryteriów określonych w powyższych punktach, jest osobiste złożenie FORMULARZA REKRUTACYJNEGO oraz udział w rozmowie z lektorem.

Szczegółowe warunki dostępne są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: " Akademia Językowa TELC" do pobrania ze strony www.ecg24.pl.

Pozdrawiam,
Monika Pankowska
Specjalista ds. obsługi firm członkowskich

sklepyy

IZBA GOSPODARCZA REGIONU PŁOCKIEGO
wraz z
EUROPEJSKĄ GRUPĄ DORADCZĄ
zapraszają na bezpłatne szkolenie z zakresu handlu internetowego

pn. „Sklepy internetowe”

Szkolenie odbędzie się w 27-28.01.2014 r.


TEMAT SZKOLENIA:

„Sklepy internetowe”- wstępny program

 • Założenia i podstawy e-commerce. Technologie internetowe;
 • E-sklepy, aukcje internetowe, pasaże handlowe;
 • Techniczne aspekty prowadzenia sklepu internetowego;
 • Marketing internetowy;
 • Zagadnienia bezpieczeństwa w handlu internetowym- ochrona danych osobowych i baz danych;
 • Ochrona własności intelektualnej w Internecie. Zawieranie umów przez Internet;
 • Logistyka w handlu internetowym. Monitorowanie działalności sklepu;
 • Ekonomiczne i prawne aspekty prowadzenia e-handlu.

Szczegółowa tematyka zajęć będzie dostosowana do konkretnych potrzeb przedsiębiorstwa.

W SZKOLENIU MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ:

 • Osoby samozatrudnione, właściciele firm, a także osoby zatrudnione na umowę o pracę w mikro lub małych przedsiębiorstwach (do 49 osób);
 • Pracownicy firm, które nie korzystały ze wsparcia szkoleniowego POKL w latach 2007-2011;
 • Maksymalnie 2 pracowników firmy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem Zarządu IGRP.

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Stary Rynek 9/1-2
09-400 Płock

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 24 364 99 89

Pozdrawiam,
Ewa Wrońska
Z-ca Dyrektora Biura Zarządu
tel. kom. 0 508 591 408

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA:

formularz zgłoszeniowy- POBIERZ

Logo woj fun ochr środ i gosp wod w wawie

"Telewizyjna kampania edukacyjna dotycząca zagadnień ekologicznych związanych z gospodarką odpadową i promocją odnawialnych źródeł energii, została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 365 489,14 zł."

„Telewizyjna kampania edukacyjna dotycząca zagadnień ekologicznych związanych z gospodarką odpadową i promocją odnawialnych źródeł energii” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” i finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kampania miała na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Mazowsza dotyczącej gospodarki odpadami i promocji odnawialnych źródeł energii. Cele szczegółowe to kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska i wspieranie lokalnych inicjatyw dotyczących ochrony środowiska. Grupę docelową stanowili mieszkańcy Mazowsza, zarówno ci starsi jak i młodsi. Stąd też różnorodność doboru narzędzi i metod aby zaciekawić odbiorcę niezależnie od jego wieku czy miejsca zamieszkania (miasto, wieś). W sposób przystępny przedstawione zostały praktyczne zastosowania w życiu codziennym postaw i rozwiązań proekologicznych.

W ramach zadania zrealizowano i wyemitowano 10 odcinków programu o charakterze informacyjno – edukacyjnym o długości 15 minut każdy. Program nadawany był w okresie listopad – grudzień 2013 r. na antenie TVP Warszawa w godzinach popołudniowych, dwa razy w tygodniu.

Realizacja i emisja programu powierzona została firmie, która ma doświadczenie w przygotowywaniu tego typu przedsięwzięć. Dla każdego odcinka powstał szczegółowy scenariusz, który obejmował:

1) część informacyjną dotyczącą nowych rozwiązań lub problemów dotyczących gospodarowania odpadami lub odnawialnych źródeł energii, które pojawiły się w danym tygodniu na obszarze województwa mazowieckiego,

2) 2 felietony o charakterze edukacyjno – informacyjnym ukazujące innowacyjne rozwiązania związane z gospodarowaniem odpadami i odnawialnymi źródłami energii, m.in. recykling, segregację i utylizację odpadów, oczyszczalnie ścieków, ekologiczne gminy, utylizację samochodów, siłownie wiatrowe, kolektory słoneczne, biogazownie, biopaliwa, domy energooszczędne i inne,

3) rozmowę w studio z zaproszonymi gośćmi, specjalistami w omawianej w danym odcinku tematyce. Rozmowa miała charakter edukacyjny i dotyczyła zarówno problemów, które pojawiają się na terenie woj. mazowieckiego, jak też dobrych praktyk i rozwiązań, które już istnieją i które można z powodzeniem zastosować w szerszym ujęciu,

4) ciekawostkę edukacyjną dotyczącą omawianych w danym odcinku zagadnień,

5) konkurs z nagrodami dla widzów (nagrody w konkursie związane były z ekologią).

Program miał ujednoliconą szatę graficzną, łatwo rozpoznawalną, dopasowaną do charakteru studia telewizyjnego. Prowadzony był przez profesjonalnego dziennikarza telewizyjnego, który stał się rozpoznawalną „twarzą” audycji.

Program emitowany był na antenie TVP Warszawa, jedynej w tej chwili telewizji o charakterze regionalnym na terenie Mazowsza. Swoim zasięgiem obejmował 100% terenu województwa mazowieckiego. Oglądalność TVP Warszawa w paśmie popołudniowym, co gwarantowało wysoką oglądalność programu.

Innowacyjność zadania polegała na nowatorskiej formule realizacji – połączenia elementów edukacji i zabawy. Program nie przekazywał jedynie suchej wiedzy ale wskazywał, jak rozwiązania i postawy proekologiczne podnoszą jakość naszego życia oraz jak możemy samodzielnie, we własnym zakresie takie rozwiązania stosować.

Wyszogród, 18.10.2013


OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Stowarzyszenie lokalna Grupa Działania „RAZEM DLA ROZWOJU”, 09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 52, lok. 3, 4, 6, NIP: 774-294-94-53, REGON: 140538343 (ORGANIZATOR) ogłasza przetarg prowadzony w trybie art. 701 i nast. Kodeksu cywilnego, którego przedmiotem jest „Opracowanie scenariusza, produkcja oraz emisja filmów promocyjnych”.

Pisemne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 25 października 2013 r. do godz. 9.00 w siedzibie Organizatora w pokoju nr 3.

Szczegółowe warunki przetargu dostępne są w siedzibie Organizatora w pokoju nr 3.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego ogłoszenia lub warunków przetargu przed upływem terminu składania ofert. O zmianie ogłoszenia lub warunków Organizator poinformuje w sposób w który udostępnił Ogłoszenie lub warunki przetargu.

zatrudnianie cudzoziemcow 2014 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju” zaprasza do zapoznania się z publikacją "Aktywni - kreatywni" obejmującą promocję aktywności sołectw z obszaru powiatu płockiego. Publikacja powstała w ramach realizacji projektu pt. „Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”.

Zapraszamy do lektury

https://mazowieckie.ksow.pl/aktualnosc/aktywni-kreatywni-promocja-solectw-z-terenu-powiatu-plockiego

czytaj dalej.........

 

„Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju” realizuje projekt pt. „Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”.

Operacja polegać będzie na przygotowaniu, wydaniu i dystrybucji publikacji promującej aktywność sołectw z terenu powiatu płockiego

Termin realizacji: lipiec – październik 2023 roku.

więcej.....

„Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.

Relacja z wyjazdu studyjnego

W dniach 4-6 października 2023 r.,  20 członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”  uczestniczyło w wyjeździe studyjnym pt. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.
Organizatorem operacji pn. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny” realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022 Plan Operacyjny na lata 2022-2023 było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”.  Uczestnicy odwiedzili teren województwa pomorskiego.

więcej.....

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju” zaprasza na wyjazd studyjny pt. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.

Termin wyjazdu: wrzesień 2023 roku

W wyjeździe studyjnym mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju” 

więcej.....

Program wyjazdu

Regulamin rekrutacyjny

Karta zgłoszenia

„Kreatywne liderki w działaniu”

Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem do Rozwoju zakończył realizację projektu pn. „Kreatywne liderki w działaniu” 

Partner KSOW Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju, informuje iż zakończył cykl 3 jednodniowych warsztatów pn. Warsztaty aktywności lokalnej w ramach realizacji operacji pn. „KREATYWNE LIDERKI W DZIAŁANIU”

Zdjęcia (1, 2, 3, 4)

Publikacja "W kobietach siła"

Cel operacji:
Celem operacji jest  przeszkolenie kobiet z obszarów wiejskich z zakresu aktywności społecznej.

Informacja po realizacji projektu

Zaproszenie na Warsztaty aktywności lokalnej w ramach realizacji operacji pn. „Kreatywne liderki w działaniu”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

więcej…

„Partnerstwo, potencjał, rozwój – doświadczenia wdrażania LSR 2016-2020”

Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem do Rozwoju zakończył realizację projektu pn. „Partnerstwo, potencjał, rozwój – doświadczenia wdrażania LSR 2016-2020”

Publikacja "Dobre praktyki rozwoju LGD Razem dla Rozwoju w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 2016-2020"

Cel operacji:
Celem operacji jest  przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju.

więcej…

„Promocja obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju
poprzez publikację projektów grantowych”

Cel operacji:
Celem operacji jest przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie zrównoważonego rozwoju obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju poprzez prezentację przykładów wdrożonych dobrych praktyk z tego zakresu.

Zobacz publikację

więcej…

„W poszukiwaniu innowacji”

Cel operacji:
Przeszkolenie rolników – uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w zakresie współpracy i wsparcia sprzedaży detalicznej bezpośredniej.
więcej…

„Inicjujemy współprace międzynarodową”

Cel operacji:
Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy 10 osób uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie podejmowania współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
więcej…

„Promocja rozwoju obszarów wiejskich poprzez publikacje dobrych praktyk”

Cel operacji:
Celem operacji jest uzyskanie równowagi ekonomicznej i społecznej na obszarach wiejskich woje-wództw mazowieckiego, poprzez promocję zrównoważonego rozwoju tych obszarów.
więcej…

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Projekt pn. „Innowacyjna wieś – dobre praktyki przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”

Realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

Projekt pn. "Tradycje polskiej wsi"

Festiwal ginących zawodów - pobierz plik
Informacja o wydarzeniu - pobierz plik
Relacja z wydarzenia - pobierz plik
Film "Ginące zawody" - obejrzy on-line

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt pn. „Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza wszystkich zainteresowanych do obejrzenia cyklu filmów zrealizowanych w ramach projektu: ”Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”, pod wspólnym tytułem „Zakochaj się w Wiśle”.

I film promocyjny pt. „Wisła weekendowo” - promocja turystyki weekendowej miast w oparciu o walory rzeki Wisy - Zobacz film
II film promocyjny pt. „Wisła rekreacyjnie” - żegluga na rzece Wiśle – pozytywne przykłady - Zobacz film
III film promocyjny pt. „Wisła edukacyjne” - prezentacja szlaków turystycznych i przyrodniczych - Zobacz film
IV film promocyjny pt. „Wisła kulturalnie” - wydarzenia kulturowe w regionie w oparciu o walory rz. Wisły - Zobacz film

 

 

Cel operacji:

Celem operacji jest  przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju.

 • Mała Wieś
 • Bodzanów
 • Bodzanów
 • Radzanowo
 • Mała Wieś
 • Radzanowo
 • Radzanowo
 • Bodzanów
 • Mała Wieś
 • Mała Wieś

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

 

09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 52 lok. 3
   (Piętro Restauracji Zamkowa)
  tel.: +48 575 225 871,
     tel.: +48 575 225 873 
                                                                                            

LGD „Razem dla Rozwoju” © 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.