Zdrowych, radosnych,

pachnących choinką

i ciepłych miłością

Świąt Bożego Narodzenia

życzy

Zarząd Stowarzyszenia

Lokalnej Grupy Działania

„Razem dla Rozwoju”
 

 

      

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Razem dla Rozwoju”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Publikacja promująca dobre praktyki rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich na obszarze działania LGD „Razem dla Rozwoju”,

współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PROW 2007-2013

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

ZAPRASZA

na cykl szkoleń, których program obejmować będzie:

                                  - Efekty realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

                                  - Prezentację działań PROW 2014-2020,

                                  - Omówienie możliwości wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań Programu Rozwoju 

                                    Obszarów Wiejskich 2014-2020 ukierunkowanych na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

realizowanych w ramach projektu pod nazwą Razem dla zrównoważonego rozwoju  LGD „Razem dla Rozwoju”

               finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich                                 na lata 2014-2020.

                Szkolenia odbędą się w dniach:

-               - 16.11.2016r. – Wyszogród – Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego, ul. Niepodległości 11A, w godz. od 1200 do 1600

           - 18.11.2016r. – Mała Wieś – Urząd Gminy, ul. Kochanowskiego 1 w godz. od 1600 do 2000

           - 22.11.2016r. – Bodzanów – Sala Bankietowa, ul. Świerczewskiego 35, w godz. od 1200 do 1600

           - 24.11.2016r. – Brochów – Dom Kultury w Tułowicach, Tułowice 49, w godz. od 1200 do 1600

           - 25.11.2016r. – Bulkowo – Urząd Gminy, ul. Szkolna 1, w godz. od 1200 do 1600

           - 28.11.2016r. – Młodzieszyn – Urząd Gminy, ul. Wyszogrodzka 25, w godz. od 1400 do 1800

           - 29.11.2016r. – Radzanowo – Centrum Kultury i Sportu, ul. Szkolna 3, w godz. od 1200 do 1600

      

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Razem dla Rozwoju”  z siedzibą w Wyszogrodzie, ul. Rębowska 52 lok. 3,4,6. 

Zapraszamy           

                                                                                                                                                                                                                               

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Razem dla Rozwoju”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Film promujący dobre praktyki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Północnego Mazowsza

z zakresu rozwoju turystyki, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

(https://youtu.be/5D8Ai6WkfmE)

 

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza na spotkanie informacyjno - konsultacyjne        w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego       przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają    warunkom przyznania pomocy w zakresie:  

- Odnowa obiektów mających wartość kulturową, historyczną dla obszaru,

- Tworzenie, rozwijanie i doposażenie miejsc / obiektów mających na celu upowszechnianie i ochronę lokalnego dziedzictwa obszaru,

- Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

 

Zainteresowanych zapraszamy:

- w Wyszogrodzie 28 października 2016 roku o godzinie 1300 w małej Sali Bankietowej „Zamkowa” przy ulicy Rębowskiej 52,

- w Małej Wsi 2 listopada 2016 roku o godzinie 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy,

- w Bodzanowie 3 listopada 2016 roku o godzinie 1300 w sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury i Sportu 

  przy ulicy Ks. J. Poniatowskiego 1,

- w Bulkowie 7 listopada 2016 roku o godzinie 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy,

- w Radzanowie 8 listopada 2016 roku o godzinie 1300 w Gminnym Centrum Informacji przy ulicy Szkolnej 3,

- w Brochowie 9 listopada 2016 roku o godzinie 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy,                

- w Młodzieszynie 14 listopada 2016 roku o godzinie 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.                  

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju" zaprasza na międzygminną wycieczkę integracyjno - krajobrazową na Węgry przez Słowację i po Bieszczady w dniach 21 - 23 kwietnia 2017 roku. Szczegółowy program wycieczki w załączniku (pobierz).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem Dla Rozwoju” organizuje w dniu 22 października 2016 roku ostatnią w tym roku wycieczkę integracyjno-krajoznawczą po Wielkopolsce i Kujawsko-Pomorskim.

Program Wycieczki:

 1. Godz. 5:30 wyjazd z Bodzanowa - spod Szkoły Podstawowej.

 2. Godz. 7:00 przyjazd do Włocławka, spotkanie z przewodnikiem. Przyjazd do Kruszwicy - wejście na Mysią Wierzę. Przyjazd do Strzelna - zwiedzamy romańską rotundę, romańskie kolumny oraz największy w Polsce relikwiarz. Następnie przyjazd do Trzemeszna - zwiedzamy kościół klasztorny Kanoników regularnych w Trzemesznie i zespół klasztorny.

 3. Około godz. 12:30 obiad w restauracji „Steak House”, grill bar.

 4. Następnie przyjazd do Gniezna - zwiedzamy architekturę oraz drzwi gnieźnieńskie, krótki spacer po Gnieźnie jeżeli pozwoli czas.

 5. Przyjazd do Inowrocławia - zwiedzamy tężnie solankowe oraz park uzdrowiskowy . w czasie pobytu degustacja ciast.

 6. Przyjazd do Włocławka, pożegnanie z przewodnikiem, przyjazd do Bodzanowa  około godz. 21:00.

Całkowity koszt wycieczki wynosi 150 zł. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje data zapłaty.

Zapisy przyjmuje Pilot Wycieczki

Andrzej Kuliński tel. 502-641-275

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:  

Ogłoszenie nr 1/2016 - Odnowa obiektów mających wartość kulturową, historyczną dla obszaru  (pobierz)

Ogłoszenie nr 2/2016 - Tworzenie, rozwijanie i doposażenie miejsc / obiektów mających na celu upowszechnianie i ochronę lokalnego dziedzictwa obszaru (pobierz)

Ogłoszenie nr 3/2016 - Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych  (pobierz)

Wnioski można składać od 07 grudnia 2016 r. do dnia 20 grudnia 2016 r. do godziny 1500.  Wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej,                     w 2 egzemplarzach należy składać bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD „Razem dla Rozwoju”                         przy ulicy Rębowskiej 52/3, 09-450 Wyszogród, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

                                                                                                                                                                                                                                                                    22.11.2016 r. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Kreatywne liderki w działaniu”

Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem do Rozwoju zakończył realizację projektu pn. „Kreatywne liderki w działaniu” 

Partner KSOW Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju, informuje iż zakończył cykl 3 jednodniowych warsztatów pn. Warsztaty aktywności lokalnej w ramach realizacji operacji pn. „KREATYWNE LIDERKI W DZIAŁANIU”

Zdjęcia (1, 2, 3, 4)

Publikacja "W kobietach siła"

Cel operacji:
Celem operacji jest  przeszkolenie kobiet z obszarów wiejskich z zakresu aktywności społecznej.

Informacja po realizacji projektu

Zaproszenie na Warsztaty aktywności lokalnej w ramach realizacji operacji pn. „Kreatywne liderki w działaniu”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

więcej…

„Partnerstwo, potencjał, rozwój – doświadczenia wdrażania LSR 2016-2020”

Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem do Rozwoju zakończył realizację projektu pn. „Partnerstwo, potencjał, rozwój – doświadczenia wdrażania LSR 2016-2020”

Publikacja "Dobre praktyki rozwoju LGD Razem dla Rozwoju w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 2016-2020"

Cel operacji:
Celem operacji jest  przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju.

więcej…

„Promocja obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju
poprzez publikację projektów grantowych”

Cel operacji:
Celem operacji jest przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie zrównoważonego rozwoju obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju poprzez prezentację przykładów wdrożonych dobrych praktyk z tego zakresu.

Zobacz publikację

więcej…

„W poszukiwaniu innowacji”

Cel operacji:
Przeszkolenie rolników – uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w zakresie współpracy i wsparcia sprzedaży detalicznej bezpośredniej.
więcej…

„Inicjujemy współprace międzynarodową”

Cel operacji:
Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy 10 osób uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie podejmowania współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
więcej…

„Promocja rozwoju obszarów wiejskich poprzez publikacje dobrych praktyk”

Cel operacji:
Celem operacji jest uzyskanie równowagi ekonomicznej i społecznej na obszarach wiejskich woje-wództw mazowieckiego, poprzez promocję zrównoważonego rozwoju tych obszarów.
więcej…

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Projekt pn. „Innowacyjna wieś – dobre praktyki przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”

Realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

Projekt pn. "Tradycje polskiej wsi"

Festiwal ginących zawodów - pobierz plik
Informacja o wydarzeniu - pobierz plik
Relacja z wydarzenia - pobierz plik
Film "Ginące zawody" - obejrzy on-line

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt pn. „Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza wszystkich zainteresowanych do obejrzenia cyklu filmów zrealizowanych w ramach projektu: ”Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”, pod wspólnym tytułem „Zakochaj się w Wiśle”.

I film promocyjny pt. „Wisła weekendowo” - promocja turystyki weekendowej miast w oparciu o walory rzeki Wisy - Zobacz film
II film promocyjny pt. „Wisła rekreacyjnie” - żegluga na rzece Wiśle – pozytywne przykłady - Zobacz film
III film promocyjny pt. „Wisła edukacyjne” - prezentacja szlaków turystycznych i przyrodniczych - Zobacz film
IV film promocyjny pt. „Wisła kulturalnie” - wydarzenia kulturowe w regionie w oparciu o walory rz. Wisły - Zobacz film

 

 

Cel operacji:

Celem operacji jest  przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju.

 • Spotkania członków LGD
 • Mała Wieś
 • Mała Wieś
 • Radzanowo
 • Mała Wieś
 • Bodzanów
 • Bodzanów
 • Mała Wieś
 • Bodzanów
 • Z prac Zarządu LGD

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

 

09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 52 lok. 3
   (Piętro Restauracji Zamkowa)
  tel.: +48 575 225 871,
     tel.: +48 575 225 873 
                                                                                            

LGD „Razem dla Rozwoju” © 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.