„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Razem dla Rozwoju”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Publikacja promująca dobre praktyki rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich na obszarze działania LGD „Razem dla Rozwoju”,

współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PROW 2007-2013

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Razem dla Rozwoju”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Film promujący dobre praktyki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Północnego Mazowsza

z zakresu rozwoju turystyki, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

(https://youtu.be/5D8Ai6WkfmE)

 

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza na spotkanie informacyjno - konsultacyjne        w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego       przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają    warunkom przyznania pomocy w zakresie:  

- Odnowa obiektów mających wartość kulturową, historyczną dla obszaru,

- Tworzenie, rozwijanie i doposażenie miejsc / obiektów mających na celu upowszechnianie i ochronę lokalnego dziedzictwa obszaru,

- Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

 

Zainteresowanych zapraszamy:

- w Wyszogrodzie 28 października 2016 roku o godzinie 1300 w małej Sali Bankietowej „Zamkowa” przy ulicy Rębowskiej 52,

- w Małej Wsi 2 listopada 2016 roku o godzinie 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy,

- w Bodzanowie 3 listopada 2016 roku o godzinie 1300 w sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury i Sportu 

  przy ulicy Ks. J. Poniatowskiego 1,

- w Bulkowie 7 listopada 2016 roku o godzinie 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy,

- w Radzanowie 8 listopada 2016 roku o godzinie 1300 w Gminnym Centrum Informacji przy ulicy Szkolnej 3,

- w Brochowie 9 listopada 2016 roku o godzinie 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy,                

- w Młodzieszynie 14 listopada 2016 roku o godzinie 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.                  

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju" zaprasza na międzygminną wycieczkę integracyjno - krajobrazową na Węgry przez Słowację i po Bieszczady w dniach 21 - 23 kwietnia 2017 roku. Szczegółowy program wycieczki w załączniku (pobierz).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem Dla Rozwoju” organizuje w dniu 22 października 2016 roku ostatnią w tym roku wycieczkę integracyjno-krajoznawczą po Wielkopolsce i Kujawsko-Pomorskim.

Program Wycieczki:

 1. Godz. 5:30 wyjazd z Bodzanowa - spod Szkoły Podstawowej.

 2. Godz. 7:00 przyjazd do Włocławka, spotkanie z przewodnikiem. Przyjazd do Kruszwicy - wejście na Mysią Wierzę. Przyjazd do Strzelna - zwiedzamy romańską rotundę, romańskie kolumny oraz największy w Polsce relikwiarz. Następnie przyjazd do Trzemeszna - zwiedzamy kościół klasztorny Kanoników regularnych w Trzemesznie i zespół klasztorny.

 3. Około godz. 12:30 obiad w restauracji „Steak House”, grill bar.

 4. Następnie przyjazd do Gniezna - zwiedzamy architekturę oraz drzwi gnieźnieńskie, krótki spacer po Gnieźnie jeżeli pozwoli czas.

 5. Przyjazd do Inowrocławia - zwiedzamy tężnie solankowe oraz park uzdrowiskowy . w czasie pobytu degustacja ciast.

 6. Przyjazd do Włocławka, pożegnanie z przewodnikiem, przyjazd do Bodzanowa  około godz. 21:00.

Całkowity koszt wycieczki wynosi 150 zł. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje data zapłaty.

Zapisy przyjmuje Pilot Wycieczki

Andrzej Kuliński tel. 502-641-275

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:  

Ogłoszenie nr 1/2016 - Odnowa obiektów mających wartość kulturową, historyczną dla obszaru  (pobierz)

Ogłoszenie nr 2/2016 - Tworzenie, rozwijanie i doposażenie miejsc / obiektów mających na celu upowszechnianie i ochronę lokalnego dziedzictwa obszaru (pobierz)

Ogłoszenie nr 3/2016 - Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych  (pobierz)

Wnioski można składać od 07 grudnia 2016 r. do dnia 20 grudnia 2016 r. do godziny 1500.  Wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej,                     w 2 egzemplarzach należy składać bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD „Razem dla Rozwoju”                         przy ulicy Rębowskiej 52/3, 09-450 Wyszogród, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

                                                                                                                                                                                                                                                                    22.11.2016 r.

„Roztańczone Dzieciaki” cd.

Podczas XVIII Dni Gminy Mała Wieś „Roztańczone Dzieciaki” miały okazję zaprezentować swoje umiejętności taneczne przed szerokim gronem publiczności. Pomimo stresu, występ dzieci okazał się dużym sukcesem czego świadectwem były oklaski i owacje jakimi zostały nagrodzone. Była to również okazja do integracji naszych małych tancerzy z całymi rodzinami.

Dofinansowano ze środków Programu ,,Działaj Lokalnie IX'' Polsko-Amerykańskiej

Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz

Ośrodka DL Fundacji FLZP ,,Młodzi Razem'' i Powiatu Płockiego.

20160919 085405 COLLAGE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

ZAPRASZA

na cykl szkoleń, których program obejmować będzie:

                                  - Efekty realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

                                  - Prezentację działań PROW 2014-2020,

                                  - Omówienie możliwości wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań Programu Rozwoju 

                                    Obszarów Wiejskich 2014-2020 ukierunkowanych na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

realizowanych w ramach projektu pod nazwą Razem dla zrównoważonego rozwoju  LGD „Razem dla Rozwoju”

               finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich                                 na lata 2014-2020.

                Szkolenia odbędą się w dniach:

-               - 16.11.2016r. – Wyszogród – Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego, ul. Niepodległości 11A, w godz. od 1200 do 1600

           - 18.11.2016r. – Mała Wieś – Urząd Gminy, ul. Kochanowskiego 1 w godz. od 1600 do 2000

           - 22.11.2016r. – Bodzanów – Sala Bankietowa, ul. Świerczewskiego 35, w godz. od 1200 do 1600

           - 24.11.2016r. – Brochów – Dom Kultury w Tułowicach, Tułowice 49, w godz. od 1200 do 1600

           - 25.11.2016r. – Bulkowo – Urząd Gminy, ul. Szkolna 1, w godz. od 1200 do 1600

           - 28.11.2016r. – Młodzieszyn – Urząd Gminy, ul. Wyszogrodzka 25, w godz. od 1400 do 1800

           - 29.11.2016r. – Radzanowo – Centrum Kultury i Sportu, ul. Szkolna 3, w godz. od 1200 do 1600

      

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Razem dla Rozwoju”  z siedzibą w Wyszogrodzie, ul. Rębowska 52 lok. 3,4,6. 

Zapraszamy           

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Promocja obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju
poprzez publikację projektów grantowych”

Cel operacji:
Celem operacji jest przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie zrównoważonego rozwoju obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju poprzez prezentację przykładów wdrożonych dobrych praktyk z tego zakresu.

Zobacz publikację

więcej…

„W poszukiwaniu innowacji”

Cel operacji:
Przeszkolenie rolników – uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w zakresie współpracy i wsparcia sprzedaży detalicznej bezpośredniej.
więcej…

„Inicjujemy współprace międzynarodową”

Cel operacji:
Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy 10 osób uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie podejmowania współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
więcej…

„Promocja rozwoju obszarów wiejskich poprzez publikacje dobrych praktyk”

Cel operacji:
Celem operacji jest uzyskanie równowagi ekonomicznej i społecznej na obszarach wiejskich woje-wództw mazowieckiego, poprzez promocję zrównoważonego rozwoju tych obszarów.
więcej…

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Projekt pn. „Innowacyjna wieś – dobre praktyki przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”

Realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

Projekt pn. "Tradycje polskiej wsi"

Festiwal ginących zawodów - pobierz plik
Informacja o wydarzeniu - pobierz plik
Relacja z wydarzenia - pobierz plik
Film "Ginące zawody" - obejrzy on-line

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt pn. „Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza wszystkich zainteresowanych do obejrzenia cyklu filmów zrealizowanych w ramach projektu: ”Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”, pod wspólnym tytułem „Zakochaj się w Wiśle”.

I film promocyjny pt. „Wisła weekendowo” - promocja turystyki weekendowej miast w oparciu o walory rzeki Wisy - Zobacz film
II film promocyjny pt. „Wisła rekreacyjnie” - żegluga na rzece Wiśle – pozytywne przykłady - Zobacz film
III film promocyjny pt. „Wisła edukacyjne” - prezentacja szlaków turystycznych i przyrodniczych - Zobacz film
IV film promocyjny pt. „Wisła kulturalnie” - wydarzenia kulturowe w regionie w oparciu o walory rz. Wisły - Zobacz film

 

 

 • Mała Wieś
 • Spotkania członków LGD
 • Radzanowo
 • Radzanowo
 • Mała Wieś
 • Mała Wieś
 • Spotkania członków LGD
 • Radzanowo
 • Mała Wieś
 • Z prac Zarządu LGD

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

 

09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 52 lok. 3
   (Piętro Restauracji Zamkowa)
  tel.: +48 575 225 871,
     tel.: +48 575 225 873 
                                                                                            

LGD „Razem dla Rozwoju” © 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.