Zmiany w organizacji pracy biura LGD „Razem dla Rozwoju” od dnia 18.03.2020r.
do odwołania.

W związku z narastającą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, Biuro LGD „Razem dla Rozwoju” będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1400.

Interesantów prosimy o załatwianie niezbędnych spraw drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerami 575 225 871 oraz 575 225 873.

W przypadku koniecznej wizyty w biurze LGD prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny i umówienie spotkania.

Od 2016 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”, w którego skład wchodzą gminy: Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Radzanowo i Wyszogród z terenu powiatu płockiego oraz Brochów i Młodzieszyn z terenu powiatu sochaczewskiego, realizuje Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2016 – 2022, wspierając działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i samorządów. Głównym źródłem pochodzenia środków finansowych jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016 - 2022, a budżet jakim dysponuje LGD, to kwota 6 000 000,00 zł.

W 2017 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” ogłosiło nabór grantowy pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację, remont lub przebudowę infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej” z zakresu poprawy jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych - poprawa stanu infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej. Z pieniędzy tych skorzystały przede wszystkim samorządy oraz organizacje pozarządowe, w tym OSP i Stowarzyszenia. Rada Programowa LGD oceniła 10 wniosków o przyznanie pomocy z czego 7 projektów otrzymało dofinansowanie.

A oto zrealizowane projekty:

- Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską realizowany przez Gminę Mała Wieś, kwota dofinansowania -        
26 400,00 zł;

- „Budowę siłowni zewnętrznej na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej w m. Wyszogród” realizowany przez Stowarzyszenie Mecenasów Sportu Wyszogród kwota dofinansowania – 36 400,00 zł;

- „Budowa Parku Wiejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki
o numerze ewidencyjnym 4/3 w Pilichowie”
realizowany przez Gminę Bulkowo , kwota dofinansowania - 26 400,00 zł;

- „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kanigowie” realizowany przez OSP Kanigowo , kwota dofinansowania – 47 000,00 zł;

- „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Plecewice” realizowany przez OSP Plecewice , kwota dofinansowania – 42 800,00 zł;

- „Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Rakowie” - wzmocnienie więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego" realizowany przez OSP Rakowo , kwota dofinansowania – 42 500,00 zł;

- „Zagospodarowanie parku w centrum miejscowości Chodkowo” realizowany przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOKÓŁ w Bodzanowie, kwota dofinansowania – 42 500,00 zł;

 

Łączna kwota dofinansowania to 264 000,00 zł.

 

Zarząd oraz Rada Programowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” dziękuje wszystkim Grantobiorcom za odwagę podjęcia się trudu pozyskania zewnętrznych środków wsparcia, wdrożenia ich i rozliczenia.      

W dniach 27-29 marca 2020 roku Lokalna Grupa Działania „Razem Dla Rozwoju” organizuje wycieczkę integracyjno- krajoznawczą po Puszczy Augustowskiej, Litwie i Łotwie.

   (Program wycieczki)

W dniu 17 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Rozwoju", na którym dokonano oceny wniosków złożonych   w ramach przedsięwzięcia Premie na założenie działalności gospodarczej. Nabór wniosków odbywał się w dniach 22.11 – 05.12.2019 r. Limit dostępnych środków: Premie na założenie działalności gospodarczej - 400 000,00 zł.

Listy wniosków zgodnych z LSR i wybranych do dofinansowania:

Premie na założenie działalności gospodarczej - wnioski zgodne z LSR;

Premie na założenie działalności gospodarczej - wnioski wybrane;

Protokół z posiedzenia Rady

Jednocześnie informujemy, że na podstawie procedury odwoławczej do wyboru i oceny operacji w ramach LGD "Razem dla Rozwoju" „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem PROW na lata 2014–2020 oraz art.22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 18 marca 2015, poz. 378) istnieje możliwość złożenia protestu w formie pisemnej od wyniku wyboru, w przypadku nie uzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, negatywnej oceny zgodności z LSR oraz gdy operacja nie mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu (Wzór protestu - wersja Word). Protest należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji o wynikach wyboru. Wnioskodawca wnosi protest na ocenę i wybór operacji do zarządu województwa za pośrednictwem LGD "Razem dla Rozwoju".

                                                                                                                                                                                                                                                24.01.2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:  

Ogłoszenie nr 2/2019 - Premie na założenie działalności gospodarczej  (pobierz)
 
Wnioski można składać od 22 listopada 2019 r. do dnia 05 grudnia 2019 r. do godziny 1500.  Wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej,
w 2 egzemplarzach należy składać bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD „Razem dla Rozwoju”
przy ulicy Rębowskiej 52/3, 09-450 Wyszogród, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.
 
                                                                                                                                                                                     08.11.2019                                                                                                                                                                                                      

W dniach 22-24 maja 2020 roku Lokalna Grupa Działania „Razem Dla Rozwoju” organizuje wycieczkę integracyjno- krajoznawczą po Berlinie i Szczecinie oraz pobyt w Tropikalnym Parku Rozrywki - Tropical Islands. (program wycieczki)

  logotypKSOW z napisem nowy prow nowy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

  Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju w ramach realizacji operacji w dniach 24-25.X.2019 r. oraz 28-29.X.2019 r. organizuje        wyjazdy studyjne do Inkubatora Przetwórczego w Dwikozach prowadzonego przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu (pobierz szczegóły)

W dniu 14 marca 2020 roku Lokalna Grupa Działania „Razem Dla Rozwoju” organizuje wycieczkę krajoznawczą połączoną z pielgrzymką. (program wycieczki) 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju” zaprasza do zapoznania się z publikacją "Aktywni - kreatywni" obejmującą promocję aktywności sołectw z obszaru powiatu płockiego. Publikacja powstała w ramach realizacji projektu pt. „Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”.

Zapraszamy do lektury

https://mazowieckie.ksow.pl/aktualnosc/aktywni-kreatywni-promocja-solectw-z-terenu-powiatu-plockiego

czytaj dalej.........

 

„Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju” realizuje projekt pt. „Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”.

Operacja polegać będzie na przygotowaniu, wydaniu i dystrybucji publikacji promującej aktywność sołectw z terenu powiatu płockiego

Termin realizacji: lipiec – październik 2023 roku.

więcej.....

„Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.

Relacja z wyjazdu studyjnego

W dniach 4-6 października 2023 r.,  20 członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”  uczestniczyło w wyjeździe studyjnym pt. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.
Organizatorem operacji pn. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny” realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022 Plan Operacyjny na lata 2022-2023 było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”.  Uczestnicy odwiedzili teren województwa pomorskiego.

więcej.....

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju” zaprasza na wyjazd studyjny pt. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.

Termin wyjazdu: wrzesień 2023 roku

W wyjeździe studyjnym mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju” 

więcej.....

Program wyjazdu

Regulamin rekrutacyjny

Karta zgłoszenia

„Kreatywne liderki w działaniu”

Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem do Rozwoju zakończył realizację projektu pn. „Kreatywne liderki w działaniu” 

Partner KSOW Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju, informuje iż zakończył cykl 3 jednodniowych warsztatów pn. Warsztaty aktywności lokalnej w ramach realizacji operacji pn. „KREATYWNE LIDERKI W DZIAŁANIU”

Zdjęcia (1, 2, 3, 4)

Publikacja "W kobietach siła"

Cel operacji:
Celem operacji jest  przeszkolenie kobiet z obszarów wiejskich z zakresu aktywności społecznej.

Informacja po realizacji projektu

Zaproszenie na Warsztaty aktywności lokalnej w ramach realizacji operacji pn. „Kreatywne liderki w działaniu”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

więcej…

„Partnerstwo, potencjał, rozwój – doświadczenia wdrażania LSR 2016-2020”

Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem do Rozwoju zakończył realizację projektu pn. „Partnerstwo, potencjał, rozwój – doświadczenia wdrażania LSR 2016-2020”

Publikacja "Dobre praktyki rozwoju LGD Razem dla Rozwoju w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 2016-2020"

Cel operacji:
Celem operacji jest  przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju.

więcej…

„Promocja obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju
poprzez publikację projektów grantowych”

Cel operacji:
Celem operacji jest przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie zrównoważonego rozwoju obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju poprzez prezentację przykładów wdrożonych dobrych praktyk z tego zakresu.

Zobacz publikację

więcej…

„W poszukiwaniu innowacji”

Cel operacji:
Przeszkolenie rolników – uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w zakresie współpracy i wsparcia sprzedaży detalicznej bezpośredniej.
więcej…

„Inicjujemy współprace międzynarodową”

Cel operacji:
Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy 10 osób uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie podejmowania współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
więcej…

„Promocja rozwoju obszarów wiejskich poprzez publikacje dobrych praktyk”

Cel operacji:
Celem operacji jest uzyskanie równowagi ekonomicznej i społecznej na obszarach wiejskich woje-wództw mazowieckiego, poprzez promocję zrównoważonego rozwoju tych obszarów.
więcej…

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Projekt pn. „Innowacyjna wieś – dobre praktyki przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”

Realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

Projekt pn. "Tradycje polskiej wsi"

Festiwal ginących zawodów - pobierz plik
Informacja o wydarzeniu - pobierz plik
Relacja z wydarzenia - pobierz plik
Film "Ginące zawody" - obejrzy on-line

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt pn. „Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza wszystkich zainteresowanych do obejrzenia cyklu filmów zrealizowanych w ramach projektu: ”Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”, pod wspólnym tytułem „Zakochaj się w Wiśle”.

I film promocyjny pt. „Wisła weekendowo” - promocja turystyki weekendowej miast w oparciu o walory rzeki Wisy - Zobacz film
II film promocyjny pt. „Wisła rekreacyjnie” - żegluga na rzece Wiśle – pozytywne przykłady - Zobacz film
III film promocyjny pt. „Wisła edukacyjne” - prezentacja szlaków turystycznych i przyrodniczych - Zobacz film
IV film promocyjny pt. „Wisła kulturalnie” - wydarzenia kulturowe w regionie w oparciu o walory rz. Wisły - Zobacz film

 

 

Cel operacji:

Celem operacji jest  przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju.

  • Spotkania członków LGD
  • Radzanowo
  • Mała Wieś
  • Mała Wieś
  • Z prac Zarządu LGD
  • Wyszogród
  • Radzanowo
  • Radzanowo
  • Mała Wieś
  • Radzanowo

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

 

09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 52 lok. 3
   (Piętro Restauracji Zamkowa)
  tel.: +48 575 225 871,
     tel.: +48 575 225 873 
                                                                                            

LGD „Razem dla Rozwoju” © 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.