W dniach 22-24 maja 2020 roku Lokalna Grupa Działania „Razem Dla Rozwoju” organizuje wycieczkę integracyjno- krajoznawczą po Berlinie i Szczecinie oraz pobyt w Tropikalnym Parku Rozrywki - Tropical Islands. (program wycieczki)

W dniu 14 marca 2020 roku Lokalna Grupa Działania „Razem Dla Rozwoju” organizuje wycieczkę krajoznawczą połączoną z pielgrzymką. (program wycieczki)

  logotypKSOW z napisem nowy prow nowy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

  Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju w ramach realizacji operacji w dniach 24-25.X.2019 r. oraz 28-29.X.2019 r. organizuje        wyjazdy studyjne do Inkubatora Przetwórczego w Dwikozach prowadzonego przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu (pobierz szczegóły)

W dniach 27-29 marca 2020 roku Lokalna Grupa Działania „Razem Dla Rozwoju” organizuje wycieczkę integracyjno- krajoznawczą po Puszczy Augustowskiej, Litwie i Łotwie.

   (Program wycieczki)

Zarząd oraz Członkowie Stowarzyszenia „Razem dla Rębowa” zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Wyszogród na Piknik Rodzinny połączony z uroczystym otwarciem Siłowni Zewnętrznej i Placu Zabaw dnia 12 października 2019 r. o godz. 11:00 na terenie Szkoły Podstawowej w Rębowie.

W  programie:

 • otwarcie i przywitanie gości
 • okolicznościowe przemówienia
 • występy dzieci ze szkoły podstawowej w Rębowie
 • rodzinne zawody i konkursy sportowe
 • malowanie twarzy przez liderki AVON
 • poczęstunek

300dpi 2

Operacja pn. „Inicjujemy współprace międzynarodową”

realizowana jest w ramach

Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020.

Plan Operacyjny na lata 2018-2019.

„Dobre praktyki rozwoju lokalnego”

(pobierz szczegóły)(regulamin wyjazdu)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:  

Ogłoszenie nr 2/2019 - Premie na założenie działalności gospodarczej  (pobierz)
 
Wnioski można składać od 22 listopada 2019 r. do dnia 05 grudnia 2019 r. do godziny 1500.  Wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej,
w 2 egzemplarzach należy składać bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD „Razem dla Rozwoju”
przy ulicy Rębowskiej 52/3, 09-450 Wyszogród, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.
 
                                                                                                                                                                                     08.11.2019                                                                                                                                                                                                      

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Promocja obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju
poprzez publikację projektów grantowych”

Cel operacji:
Celem operacji jest przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie zrównoważonego rozwoju obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju poprzez prezentację przykładów wdrożonych dobrych praktyk z tego zakresu.

Zobacz publikację

więcej…

„W poszukiwaniu innowacji”

Cel operacji:
Przeszkolenie rolników – uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w zakresie współpracy i wsparcia sprzedaży detalicznej bezpośredniej.
więcej…

„Inicjujemy współprace międzynarodową”

Cel operacji:
Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy 10 osób uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie podejmowania współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
więcej…

„Promocja rozwoju obszarów wiejskich poprzez publikacje dobrych praktyk”

Cel operacji:
Celem operacji jest uzyskanie równowagi ekonomicznej i społecznej na obszarach wiejskich woje-wództw mazowieckiego, poprzez promocję zrównoważonego rozwoju tych obszarów.
więcej…

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Projekt pn. „Innowacyjna wieś – dobre praktyki przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”

Realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

Projekt pn. "Tradycje polskiej wsi"

Festiwal ginących zawodów - pobierz plik
Informacja o wydarzeniu - pobierz plik
Relacja z wydarzenia - pobierz plik
Film "Ginące zawody" - obejrzy on-line

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt pn. „Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza wszystkich zainteresowanych do obejrzenia cyklu filmów zrealizowanych w ramach projektu: ”Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”, pod wspólnym tytułem „Zakochaj się w Wiśle”.

I film promocyjny pt. „Wisła weekendowo” - promocja turystyki weekendowej miast w oparciu o walory rzeki Wisy - Zobacz film
II film promocyjny pt. „Wisła rekreacyjnie” - żegluga na rzece Wiśle – pozytywne przykłady - Zobacz film
III film promocyjny pt. „Wisła edukacyjne” - prezentacja szlaków turystycznych i przyrodniczych - Zobacz film
IV film promocyjny pt. „Wisła kulturalnie” - wydarzenia kulturowe w regionie w oparciu o walory rz. Wisły - Zobacz film

 

 

 • Bodzanów
 • Radzanowo
 • Bodzanów
 • Mała Wieś
 • Spotkania członków LGD
 • Wyszogród
 • Z prac Zarządu LGD
 • Mała Wieś
 • Mała Wieś
 • Mała Wieś

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

 

09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 52 lok. 3
   (Piętro Restauracji Zamkowa)
  tel.: +48 575 225 871,
     tel.: +48 575 225 873 
                                                                                            

LGD „Razem dla Rozwoju” © 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.