„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn. „Innowacyjne inicjatywy informacyjno-promocyjne w obszarze środowiska naturalnego, przyrody, ekologii, skutków zmian klimatycznych, odnawialnych źródeł energii”
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 168 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

serdecznie zapraszają na bezpłatne szkolenie pszczelarskie w ramach projektu grantowego pn.: "Pszczoły proszą pomoc"

Tematem szkolenia będzie:
Pszczelarstwo dla początkujących - kształtowanie własnych ogrodów przydomowych i stref rolniczych z uwzględnieniem potrzeb bytowych owadów zapylających oraz wymagania formalno-prawne przy uruchamianiu działalności w ramach sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego.

Szczegółowe informacje i zapisy w biurze LGD „Razem dla Rozwoju” w Wyszogrodzie ul. Rębowska 52 pok.3 oraz pod numerem tel. 601 664 188

 

Informacja o realizcji projektów  

Od 2016 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”,  w którego skład wchodzą gminy: Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Radzanowo i Wyszogród z terenu powiatu płockiego oraz Brochów i Młodzieszyn z terenu powiatu  sochaczewskiego, realizuje Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2016 – 2022, wspierając działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i samorządów. Głównym źródłem pochodzenia środków finansowych jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016 - 2022, a budżet jakim dysponuje LGD, to kwota 8 650 000,00 zł. 

W 2020 roku  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” ogłosiło nabór grantowy pn. „Innowacyjne inicjatywy informacyjno-promocyjne w obszarze środowiska naturalnego, przyrody, ekologii, skutków zmian klimatycznych, odnawialnych źródeł energii” z zakresu aktywizacji, integracji i wzmacniania wykorzystania kapitału społecznego subregionu - wsparcie rozwoju społeczno – gospodarczego poprzez rozwój
i promocję produktów i usług lokalnych. Z pieniędzy tych skorzystały przede wszystkim organizacje pozarządowe.             

Oto projekty zrealizowane w ramach naboru:

„Pszczoły proszą o pomoc" realizowany przez Samodzielne Koło Terenowe Nr 168 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, kwota dofinansowania – 14 400,00 zł;

„Pszczoły pod lupą - Piknikowe warsztaty pszczelarskie" realizowany przez Samodzielne Koło Terenowe Nr 168 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, kwota dofinansowania -   14 400,00 zł;

„Stawiamy na odnawialne źródła energii w regionie"  realizowany przez MazowieckA Fundację Wspierania Przedsiębiorczości, kwota dofinansowania -   14 400,00 zł;

„Edukacja ekologiczna drogą do ochrony środowiska"  realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju polskiej wsi "Razem lepiej", kwota dofinansowania -   14 400,00 zł. 

Zarząd oraz Rada Programowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” dziękuje wszystkim Grantobiorcom za odwagę podjęcia się trudu pozyskania zewnętrznych środków wsparcia, wdrożenia ich i rozliczenia.     

                                                      

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn. „Działania aktywizacyjne, w tym przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym podnoszącym kompetencje mieszkańców i zapobiegających wykluczeniom”
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja o realizacji projektów

Od 2016 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”, w którego skład wchodzą gminy: Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Radzanowo i Wyszogród z terenu powiatu płockiego oraz Brochów i Młodzieszyn z terenu powiatu sochaczewskiego, realizuje Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2016 – 2022, wspierając działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i samorządów. Głównym źródłem pochodzenia środków finansowych jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016 - 2022, a budżet jakim dysponuje LGD, to kwota 8 650 000,00 zł.

W 2020 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” ogłosiło nabór grantowy pn. Działania aktywizacyjne, w tym przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym podnoszącym kompetencje mieszkańców i zapobiegających wykluczeniom z zakresu aktywizacji, integracji i wzmacniania wykorzystania kapitału społecznego subregionu - Działania aktywizacyjne, w tym przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym podnoszącym kompetencje mieszkańców i zapobiegających wykluczeniom.                 

Z pieniędzy tych skorzystały przede wszystkim organizacje pozarządowe.            

Oto projekty zrealizowane w ramach naboru:

„Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne" realizowany przez Stowarzyszenie „Wokół Śniadeckiego, kwota dofinansowania – 15 000,00 zł;

„Szkoła Lokalnego Patriotyzmu" realizowany przez Samodzielne Koło Terenowe Nr 168 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, kwota dofinansowania -  15 000,00 zł;

„Akademia lidera" realizowany przez Samodzielne Koło Terenowe Nr 168 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, kwota dofinansowania -   15 000,00 zł;

„Razem lepiej dla ekologii " realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju polskiej wsi "Razem lepiej", kwota dofinansowania -   14 758,78 zł.

 

Zarząd oraz Rada Programowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” dziękuje wszystkim Grantobiorcom za odwagę podjęcia się trudu pozyskania zewnętrznych środków wsparcia, wdrożenia ich i rozliczenia.

 

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” oraz Stowarzyszenie „Wokół Śniadeckiego”

serdecznie zapraszają na bezpłatne warsztaty w ramach projektu grantowego pn.: "Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne".

Tematem warsztatów będzie:
Pielęgnowanie tradycji regionu poprzez ożywienie i popularyzację dziedzictwa kulturowego kuchni regionalnej, odwołanie się do pięknej i „smacznej” tradycji naszego regionu, od czasów naszych dziadów do współczesności. Celem głównym warsztatów będzie aktywizacja lokalnej społeczności do podejmowania działań mających na celu zachowanie lokalnego dziedzictwa w zakresie tradycji kulinarnych.
Szczegółowe informacje i zapisy w biurze LGD „Razem dla Rozwoju” w Wyszogrodzie ul. Rębowska 52 pok.3 oraz pod numerem 502 620 725.

 

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi „Razem Lepiej”

serdecznie zapraszają na bezpłatny spływ kajakowy oraz wycieczki piesze i rowerowe w ramachprojektu grantowego pn.: "Razem lepiej dla ekologii".

Celem projektu będzie:
Zmotywowanie, zaktywizowanie i uspołecznienie osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań wspólnego życia w integracyjnym środowisku otwartym, poprawa aktywności psychoruchowej osób niepełnosprawnych biorących udział w zadaniu, poszerzenie wiedzy n/t ekologicznego "patrzenia" na świat (prelekcje i działania praktyczne), udział w zajęciach w terenie (rekreacja poprzez spływy kajakowe, wycieczki piesze i rowerowe połączone z działaniami proekologicznymi), nauka bycia "ekoludem" poprzez aktywne włączenie się w proces oczyszczania najbliższego otoczenia i dbania o estetykę terenów zielonych.
Szczegółowe informacje i zapisy w biurze LGD „Razem dla Rozwoju” w Wyszogrodzie ul. Rębowska 52 pok.3 oraz pod numerem 608 515 153.

 

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 168 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty w ramachprojektu grantowego pn.: "Szkoła Lokalnego Patriotyzmu".

Tematem warsztatów będzie:
Odwołanie się do historii naszego regionu, od jej zarania do czasów współczesnych, postrzeganie patriotyzmu i zaangażowanie mieszkańców obszaru LGD w lokalne inicjatywy patriotyczne. Planowana forma realizacji warsztatów obejmie działania edukacyjne mające na celu podniesienie wiedzy mieszkańców regionu nt. Historii regionu, Literatury klasycznej regionu, Ludowych tańców regionalnych.
Szczegółowe informacje i zapisy w biurze LGD „Razem dla Rozwoju” w Wyszogrodzie ul. Rębowska 52 pok.3 oraz pod numerem 505 425 046.

 

  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju” zaprasza do zapoznania się z publikacją "Aktywni - kreatywni" obejmującą promocję aktywności sołectw z obszaru powiatu płockiego. Publikacja powstała w ramach realizacji projektu pt. „Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”.

Zapraszamy do lektury

https://mazowieckie.ksow.pl/aktualnosc/aktywni-kreatywni-promocja-solectw-z-terenu-powiatu-plockiego

czytaj dalej.........

 

„Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju” realizuje projekt pt. „Aktywni – Kreatywni – promocja sołectw z terenu powiatu płockiego”.

Operacja polegać będzie na przygotowaniu, wydaniu i dystrybucji publikacji promującej aktywność sołectw z terenu powiatu płockiego

Termin realizacji: lipiec – październik 2023 roku.

więcej.....

„Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.

Relacja z wyjazdu studyjnego

W dniach 4-6 października 2023 r.,  20 członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”  uczestniczyło w wyjeździe studyjnym pt. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.
Organizatorem operacji pn. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny” realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022 Plan Operacyjny na lata 2022-2023 było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”.  Uczestnicy odwiedzili teren województwa pomorskiego.

więcej.....

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju” zaprasza na wyjazd studyjny pt. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD - wyjazd studyjny”.

Termin wyjazdu: wrzesień 2023 roku

W wyjeździe studyjnym mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju” 

więcej.....

Program wyjazdu

Regulamin rekrutacyjny

Karta zgłoszenia

„Kreatywne liderki w działaniu”

Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem do Rozwoju zakończył realizację projektu pn. „Kreatywne liderki w działaniu” 

Partner KSOW Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju, informuje iż zakończył cykl 3 jednodniowych warsztatów pn. Warsztaty aktywności lokalnej w ramach realizacji operacji pn. „KREATYWNE LIDERKI W DZIAŁANIU”

Zdjęcia (1, 2, 3, 4)

Publikacja "W kobietach siła"

Cel operacji:
Celem operacji jest  przeszkolenie kobiet z obszarów wiejskich z zakresu aktywności społecznej.

Informacja po realizacji projektu

Zaproszenie na Warsztaty aktywności lokalnej w ramach realizacji operacji pn. „Kreatywne liderki w działaniu”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

więcej…

„Partnerstwo, potencjał, rozwój – doświadczenia wdrażania LSR 2016-2020”

Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem do Rozwoju zakończył realizację projektu pn. „Partnerstwo, potencjał, rozwój – doświadczenia wdrażania LSR 2016-2020”

Publikacja "Dobre praktyki rozwoju LGD Razem dla Rozwoju w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 2016-2020"

Cel operacji:
Celem operacji jest  przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju.

więcej…

„Promocja obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju
poprzez publikację projektów grantowych”

Cel operacji:
Celem operacji jest przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie zrównoważonego rozwoju obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju poprzez prezentację przykładów wdrożonych dobrych praktyk z tego zakresu.

Zobacz publikację

więcej…

„W poszukiwaniu innowacji”

Cel operacji:
Przeszkolenie rolników – uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w zakresie współpracy i wsparcia sprzedaży detalicznej bezpośredniej.
więcej…

„Inicjujemy współprace międzynarodową”

Cel operacji:
Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy 10 osób uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie podejmowania współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
więcej…

„Promocja rozwoju obszarów wiejskich poprzez publikacje dobrych praktyk”

Cel operacji:
Celem operacji jest uzyskanie równowagi ekonomicznej i społecznej na obszarach wiejskich woje-wództw mazowieckiego, poprzez promocję zrównoważonego rozwoju tych obszarów.
więcej…

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Projekt pn. „Innowacyjna wieś – dobre praktyki przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”

Realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

Projekt pn. "Tradycje polskiej wsi"

Festiwal ginących zawodów - pobierz plik
Informacja o wydarzeniu - pobierz plik
Relacja z wydarzenia - pobierz plik
Film "Ginące zawody" - obejrzy on-line

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt pn. „Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza wszystkich zainteresowanych do obejrzenia cyklu filmów zrealizowanych w ramach projektu: ”Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”, pod wspólnym tytułem „Zakochaj się w Wiśle”.

I film promocyjny pt. „Wisła weekendowo” - promocja turystyki weekendowej miast w oparciu o walory rzeki Wisy - Zobacz film
II film promocyjny pt. „Wisła rekreacyjnie” - żegluga na rzece Wiśle – pozytywne przykłady - Zobacz film
III film promocyjny pt. „Wisła edukacyjne” - prezentacja szlaków turystycznych i przyrodniczych - Zobacz film
IV film promocyjny pt. „Wisła kulturalnie” - wydarzenia kulturowe w regionie w oparciu o walory rz. Wisły - Zobacz film

 

 

Cel operacji:

Celem operacji jest  przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju.

  • Mała Wieś
  • Mała Wieś
  • Mała Wieś
  • Wyszogród
  • Spotkania członków LGD
  • Radzanowo
  • Mała Wieś
  • Bodzanów
  • Spotkania członków LGD
  • Mała Wieś

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

 

09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 52 lok. 3
   (Piętro Restauracji Zamkowa)
  tel.: +48 575 225 871,
     tel.: +48 575 225 873 
                                                                                            

LGD „Razem dla Rozwoju” © 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.