Od 2016 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”, w którego skład wchodzą gminy: Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Radzanowo i Wyszogród z terenu powiatu płockiego oraz Brochów i Młodzieszyn z terenu powiatu sochaczewskiego, realizuje Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2016 – 2022, wspierając działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i samorządów. Głównym źródłem pochodzenia środków finansowych jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016 - 2022, a budżet jakim dysponuje LGD, to kwota 6 000 000,00 zł.

W 2017 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” ogłosiło nabór grantowy pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację, remont lub przebudowę infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej” z zakresu poprawy jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych - poprawa stanu infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej. Z pieniędzy tych skorzystały przede wszystkim samorządy oraz organizacje pozarządowe, w tym OSP i Stowarzyszenia. Rada Programowa LGD oceniła 10 wniosków o przyznanie pomocy z czego 7 projektów otrzymało dofinansowanie.

A oto zrealizowane projekty:

- Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską realizowany przez Gminę Mała Wieś, kwota dofinansowania -        
26 400,00 zł;

- „Budowę siłowni zewnętrznej na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej w m. Wyszogród” realizowany przez Stowarzyszenie Mecenasów Sportu Wyszogród kwota dofinansowania – 36 400,00 zł;

- „Budowa Parku Wiejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki
o numerze ewidencyjnym 4/3 w Pilichowie”
realizowany przez Gminę Bulkowo , kwota dofinansowania - 26 400,00 zł;

- „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kanigowie” realizowany przez OSP Kanigowo , kwota dofinansowania – 47 000,00 zł;

- „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Plecewice” realizowany przez OSP Plecewice , kwota dofinansowania – 42 800,00 zł;

- „Poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Rakowie” - wzmocnienie więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego" realizowany przez OSP Rakowo , kwota dofinansowania – 42 500,00 zł;

- „Zagospodarowanie parku w centrum miejscowości Chodkowo” realizowany przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOKÓŁ w Bodzanowie, kwota dofinansowania – 42 500,00 zł;

 

Łączna kwota dofinansowania to 264 000,00 zł.

 

Zarząd oraz Rada Programowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” dziękuje wszystkim Grantobiorcom za odwagę podjęcia się trudu pozyskania zewnętrznych środków wsparcia, wdrożenia ich i rozliczenia.      

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Promocja obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju
poprzez publikację projektów grantowych”

Cel operacji:
Celem operacji jest przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie zrównoważonego rozwoju obszaru partnerstwa LGD Razem dla Rozwoju poprzez prezentację przykładów wdrożonych dobrych praktyk z tego zakresu.

Zobacz publikację

więcej…

„W poszukiwaniu innowacji”

Cel operacji:
Przeszkolenie rolników – uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w zakresie współpracy i wsparcia sprzedaży detalicznej bezpośredniej.
więcej…

„Inicjujemy współprace międzynarodową”

Cel operacji:
Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy 10 osób uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie podejmowania współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
więcej…

„Promocja rozwoju obszarów wiejskich poprzez publikacje dobrych praktyk”

Cel operacji:
Celem operacji jest uzyskanie równowagi ekonomicznej i społecznej na obszarach wiejskich woje-wództw mazowieckiego, poprzez promocję zrównoważonego rozwoju tych obszarów.
więcej…

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Projekt pn. „Innowacyjna wieś – dobre praktyki przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”

Realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

Projekt pn. "Tradycje polskiej wsi"

Festiwal ginących zawodów - pobierz plik
Informacja o wydarzeniu - pobierz plik
Relacja z wydarzenia - pobierz plik
Film "Ginące zawody" - obejrzy on-line

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt pn. „Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza wszystkich zainteresowanych do obejrzenia cyklu filmów zrealizowanych w ramach projektu: ”Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”, pod wspólnym tytułem „Zakochaj się w Wiśle”.

I film promocyjny pt. „Wisła weekendowo” - promocja turystyki weekendowej miast w oparciu o walory rzeki Wisy - Zobacz film
II film promocyjny pt. „Wisła rekreacyjnie” - żegluga na rzece Wiśle – pozytywne przykłady - Zobacz film
III film promocyjny pt. „Wisła edukacyjne” - prezentacja szlaków turystycznych i przyrodniczych - Zobacz film
IV film promocyjny pt. „Wisła kulturalnie” - wydarzenia kulturowe w regionie w oparciu o walory rz. Wisły - Zobacz film

 

 

  • Wyszogród
  • Mała Wieś
  • Spotkania członków LGD
  • Bodzanów
  • Mała Wieś
  • Mała Wieś
  • Wyszogród
  • Spotkania członków LGD
  • Radzanowo
  • Radzanowo

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

 

09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 52 lok. 3
   (Piętro Restauracji Zamkowa)
  tel.: +48 575 225 871,
     tel.: +48 575 225 873 
                                                                                            

LGD „Razem dla Rozwoju” © 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.