ue                                logotypKSOW z napisem new                 prow

          „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

         „Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

  

Realizacja operacji pn. „Razem dla innowacji” przyczyniać się będzie do transferu wiedzy w zakresie innowacji sprzedaży detalicznej produktów rolniczych wśród rolników popartej przykładami dobrych praktyk stosowanych w innych krajach europejskich oraz rynkach lokalnych.

Głównym celem operacji jest wsparcie polskiego rolnictwa w zakresie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w zakresie współpracy i wsparcia sprzedaży detalicznej bezpośredniej poprzez pokazanie rolnikom stosowanych w Polsce i Europie rozwiązań.

Grupę docelową stanowić będą rolnicy mieszkańcy obszarów wiejskich z terenu województwa mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko – pomorskiego i wielkopolskiego.

Liczebność grupy docelowej – 80 osób, w tym co najmniej połowa poniżej 35 roku życia

W ramach operacji zorganizowane i przeprowadzone będą:

Wyjazdy studyjne prezentujące dobre praktyki w zakresie współpracy rolników we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie sprzedaży detalicznej bezpośredniej.

Publikacja podsumowująca realizację operacji umożliwi zebranie w jednym miejscu katalogu dobrych praktyk współpracy w sektorze rolnictwa i wdrażania innowacyjnych rozwiązań  w sprzedaży bezpośredniej.

Spot promujący dobre praktyki współpracy w sektorze rolnictwa oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w sprzedaży bezpośredniej produktów rolniczych, który stanowi odpowiedź  na potrzeby współczesnego świata – wykorzystanie medium telewizji lokalnej to dotarcie do szerokiego grona osób zaangażowanych zarówno w kreowaniu rozwoju gospodarczego  na obszarach wiejskich jak również ostatecznych odbiorców oferowanych usług i produktów lokalnych na obszarach wiejskich.

Prezentacja dobrych praktyk wykreowanych w ramach realizacji operacji, zapewni osiągnięcie efektu kaskadowego tj. dotarcie do jeszcze większej grupy osób zaangażowanych w działania na rzecz aktywizacji gospodarczej i podejmowania współpracy w sektorze rolnictwa.

Realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia następujących efektów:

udział 80 osób w wyjazdach studyjnych mających na celu transfer wiedzy, dobrych praktyk oraz zapewnienie możliwości wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W dłuższej perspektywie czasu realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia następujących efektów:

 • podniesienia świadomości mieszkańców obszarów wiejskich;

 • rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;

 • podniesienia jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich.

Planowanym rezultatem działań będzie zwiększenie liczby mieszkańców obszarów wiejskich, w tym lokalnych rolników podejmujących realizację wspólnych inwestycji, korzystających  z zewnętrznych źródeł dofinansowania, restrukturyzacja i modernizacja gospodarstw rolnych, propagowanie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz promocja współpracy w sektorze rolnym. Zakłada się liczbę osób podejmujących wspólne inwestycje, korzystających ze środków zewnętrznych na dofinansowanie działalności rolniczej do 2023 roku na poziomie 15 osób – źródło danych sprawozdania monitorujące LGD.

Środki finansowe pochodzące z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich stanowią istotne wsparcie dla mieszkańców obszarów wiejskich, w tym przedsiębiorców i rolników, w sposób bezpośredni oddziaływając na wyrównywanie panujących pomiędzy regionami dysproporcji rozwojowych, tym samym realizacja operacji pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i wielkopolskiego.

 

PROJEKTY FINANSOWANE Z KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„W poszukiwaniu innowacji”

Cel operacji:
Przeszkolenie rolników – uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w zakresie współpracy i wsparcia sprzedaży detalicznej bezpośredniej.
więcej…

„Inicjujemy współprace międzynarodową”

Cel operacji:
Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy 10 osób uczestników wyjazdów studyjnych w zakresie podejmowania współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
więcej…

„Promocja rozwoju obszarów wiejskich poprzez publikacje dobrych praktyk”

Cel operacji:
Celem operacji jest uzyskanie równowagi ekonomicznej i społecznej na obszarach wiejskich woje-wództw mazowieckiego, poprzez promocję zrównoważonego rozwoju tych obszarów.
więcej…

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Projekt pn. „Innowacyjna wieś – dobre praktyki przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”

Realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

Projekt pn. "Tradycje polskiej wsi"

Festiwal ginących zawodów - pobierz plik
Informacja o wydarzeniu - pobierz plik
Relacja z wydarzenia - pobierz plik
Film "Ginące zawody" - obejrzy on-line

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt pn. „Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” zaprasza wszystkich zainteresowanych do obejrzenia cyklu filmów zrealizowanych w ramach projektu: ”Przywróćmy Wisłę mieszkańcom obszarów wiejskich”, pod wspólnym tytułem „Zakochaj się w Wiśle”.

I film promocyjny pt. „Wisła weekendowo” - promocja turystyki weekendowej miast w oparciu o walory rzeki Wisy - Zobacz film
II film promocyjny pt. „Wisła rekreacyjnie” - żegluga na rzece Wiśle – pozytywne przykłady - Zobacz film
III film promocyjny pt. „Wisła edukacyjne” - prezentacja szlaków turystycznych i przyrodniczych - Zobacz film
IV film promocyjny pt. „Wisła kulturalnie” - wydarzenia kulturowe w regionie w oparciu o walory rz. Wisły - Zobacz film

 

 

 • Bodzanów
 • Mała Wieś
 • Wyszogród
 • Radzanowo
 • Radzanowo
 • Radzanowo
 • Mała Wieś
 • Bodzanów
 • Z prac Zarządu LGD
 • Bodzanów

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

 

09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 52 lok. 3
   (Piętro Restauracji Zamkowa)
  tel.: +48 575 225 871,
     tel.: +48 575 225 873 
                                                                                            

LGD „Razem dla Rozwoju” © 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.